Impulsar una banca pública i caminar cap a un decreixement turístic planificant una transició econòmica urbana justa, feminista i ecosocial, la proposta de la CUP a l’Ajuntament

18 de maig de 2023

La CUP Barcelona-l’Alternativa aposta, per una banda, en la desmercantilització dels drets i la garantia d’uns drets de ciutadania universal; per una altra, en el control i fiscalització del sector privat per part de l’administració pública.

L’any 2022 CaixaBank va guanyar 3.145 milions d’euros, un 27,9% més que l’any anterior amb base comparable, segons les seves pròpies dades. BBVA va aconseguir un benefici de 6420 milions d’euros, un 38% més alt que l’any anterior i una xifra històrica, també segons les seves pròpies paraules. La CUP Barcelona-l’Alternativa apuntava en roda de premsa que això contrasta amb la realitat de la majoria de la població quan a més el que també augmenta és el cost de la vida.

Prenent com a referència el mateix any, la inflació va arribar al 10,8 (juliol del 2022) i la inflació subjacent (traient productes energètics i aliments no elaborats) ha arribat el febrer de 2023 al 7,6%. Per tant, mentre les grans empreses continuen fent benefici, el cost de la vida segueix pujant, resultant en un increment de les desigualtats. 

Amb tot, la CUP Barcelona-l’Alternativa apunta que com més grans són les desigualtats, més gran és el xantatge a les classes populars per acceptar feines que cada vegada són pitjor pagades, més inestables i més precaritzants. De fet, les veïnes de Barcelona destinen de mitjana prop de dues terceres parts del seu salari per sobreviure. En aquest sentit, assenyalen que en el model capitalista, i més en les economies occidentals liberals, els drets de les persones estan intrínsecament lligats a la participació en el mercat laboral: “no existeixen els drets de ciutadania per se, sinó arran d’una vinculació al mercat laboral cada vegada més precaritzat”. Per tant, entenen que cal avançar; alhora que cal intervenir.

Per la CUP això implica centrar-se en dues línies concretes. La primera, intervenir en una desmercantilització dels drets, en el reconeixement de la universalitat dels drets i la garantia d’uns drets de ciutadania universal. La segona, intervenir en el mercat laboral a través del control i fiscalització del sector privat per part de l’administració pública.

Per fer-ho, la CUP Barcelona-l’Alternativa apunta que cal planificar una transició econòmica urbana justa, feminista i ecosocial. Així, asseguren que treballaran pel necessari decreixement turístic impulsant una borsa municipal de treball garantit i digne i una banca pública d’inversió i finançament industrial de caràcter municipal o metropolità. 

Altres propostes relacionades al model econòmic i al model de treball serien implementar, començant pels serveis municipals, una reducció de la jornada laboral a les 30 hores que permeti un millor repartiment del treball sense renunciar a unes condicions laborals dignes. Així, també crear una oficina de treball proactiva que persegueixi la precarització i l’explotació de les classes populars, especialment en els sectors turístic i de l’economia digital.

Paral·lelament,  la CUP Barcelona-L’Alternativa proposa contribuir des de Barcelona a fer efectiva la renda bàsica universal que el PSC i Junts van frenar al Parlament i mentre això no sigui possible facilitar, a partir del padró, un mínim per viure a les persones i famílies vulnerabilitzades.

En resum, propostes que responen a la premissa que Barcelona no pot ser una ciutat on el treball exploti i l’economia estigui al servei d’uns pocs. “No pot ser una ciutat on destinem més de dues terceres parts del salari a sobreviure. Volem una Barcelona on l’economia estigui en mans de la majoria i treballem menys per treballar totes sense que ens explotin i precaritzin. Volem una Barcelona per les seves veïnes i no pels mercats que especulen”, han dit durant la roda de premsa.